AVUKATSIZ ANONİM ŞİRKETLERE AYLIK 3.294,00-TL LİRA CEZA

1136 sayılı Avukatlık Kanununun; Yalnız avukatların yapabileceği işler başlıklı Madde 35’te;

 

Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, (Eski 6762 sayılı) Türk Ticaret Kanununun 272. maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin 2 aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir, denmektedir.

 

2016 yılı için asgari ücret 1.647,00-¨’dir. İdari para cezası avukat bulundurulmayan her ay için 1.647,00-¨ x 2 = 3.294,00-¨’dir.

 

Eski 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırıldı ve yerine yeni  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi. Fakat  6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272. maddesindeki hüküm yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer almadı.

 

Bu durum artık 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272. maddesi uygulanmayacak anlamına gelmemektedir çünkü; yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1. maddesinin 1. fıkrasında “….. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir” denmektedir. Buda eski kanunda geçerli olan durumun yeni kanunda da geçerli olduğu anlamına geliyor demektir.

 

Anonim şirketler ve Yapı kooperatiflerden;

 

·         Esas sermayesi en az 50.000,00-¨ x 5 = 250.000,00-¨ olan anonim şirketler,

·         Esas sermayesi en az 100.000,00-¨ x 5 = 500.000,00-¨ olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş anonim şirketler,

·         Üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin,

·         En azından bir avukatla süreklilik arz edecek şekilde bir sözleşme yapmaları zorunludur.

Sözleşme yapılan Avukatın serbest olarak mesleğini icra etmesi gerekmektedir. Yapılacak olan sözleşmenin içeriği Anonim şirketlerin ve Yapı kooperatiflerin  mahkemede davalarına bakmak değil hukuki danışmanlıklarını yani hukuk müşavirliklerini yapmaktır.

 

            Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, ŞENGÜN HUKUK.

 

Av. Ömer ŞENGÜN & Av. Seda ŞENGÜN