HAKKIMIZDA

Tecrübeli avukat kadromuz ile tüm sorunlarınızda yanınızdayız, daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
• Pomem Davaları
• Şirket Danışmanlıkları ve Sözleşmeli Avukatlığı
• Boşanma Davaları (Aile Mahkemeleri)
• Tüketici Hakları ve Davaları
• İş Davaları
• Özel Hukuk Alanı
• Ceza Davaları
• İcra Birimi
• Vergi Davaları
• Arazi Davaları
 
İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
 
• Sosyal Güvenlik Hukuku
• Sendikalar Hukuku
• Toplu İş Sözleşmeleri
• Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
• Hizmet Tespiti Davaları
• İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar
• İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
 
AİLE HUKUKU DAVALARI
 
• Anlaşmalı boşanma
• Çekişmeli boşanma
• Nafaka davaları
• Mal rejimleri ile davalar
• Mal paylaşımı ile Davalar
• Velayet Davaları
• Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
• Çocuk için iştirak nafakası davaları
• Babalık Davaları
• Tanıma ve Tenfiz
• Vesayet Davaları
• Vasiyetname
• Evlat edinme
• Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar
• Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar
  
CEZA DAVALARI
 
• Ağır Ceza Davaları
• Asliye Ceza Davaları
• Sulh Ceza Davaları
• Ceza Davaları
• Kovuşturma İşlemleri
• Soruşturma
• Suç duyurusunda bulunma
• Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi,ceza kararlarının temyiz edilmesi
• Çocuk Ceza Davaları
 
İDARİ DAVALAR
 
• Tam yargı davaları
• İdari İşlemin İptaline İlişkin Davalar
• Memur davaları
• Disiplin Cezaları
• Atamalar
• Tazminat Davaları
• Uzman Öğretmenlik red kararına ilişkin davalar
• Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluklarına ilikşin davalar
• Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü
  
İCRA –İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
 
• İflas ve konkordato davaları
• İcra Takip Davaları
• İhtiyati haciz
• Çek, senet ve ilamsız icra takipleri
• İflasın ertelenmesi
• Nafaka alacaklarının takibi
• Çocuk teslimi icra takipleri
• Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
• İcra takibine itiraz
• İtirazın İptali – Kaldırılması davaları.
• Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü.
 
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANA DAVALAR
 
• Kat Malikleri Kurulun kararlarına itiraz
• Apartman Yöneticiliğinden Kaynaklanan davalar
 
MEDENİ HUKUKA İLİŞKİN DAVALAR
 
• Vasi Atanması
• Gaiplik
• Yaş Düzeltme
• Cinsiyet değişikliği davası
• Kayyım Atama
• İsim düzeltme davaları
• Maddi ve manevi tazminat davaları
 
KAMULAŞTIRMA DAVALARI
 
• Uzlaşma aşamalarında danışmanlık.
• Uzlaşamama sonucu açılan bedel davası takibi
• Kamulaştırmaya karşı iptal davaları
 
SAĞLIK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
 
• Hekimin Sorumluluğu
• Yanlış Müdaheleden kaynaklanan
• Hasta Hakları
• Hekim Hakları
 
TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
 
• Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan
• Satıcının Hakem Heyeti Kararına İtirazı
• Tüketici Kredisinden Kaynaklanan
• Paket Tur Sözleşmesinden Kaynaklanan
• Sözleşmenin Uyarlanması
• Kredi Kartından Kaynaklanan
• Ayıplı Hizmet
• Ayıplı Mal
 
ÖĞRENCİ DAVALARI
 
• Cevap kağıdına itiraz
• Uzaklaştırmaya ilişkin davalar
• Disiplin cezaları
• Burslarla ilgili davalar.
 
GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVALAR
 
• Kiralananın Tahliyesi
• Kira Alacakların Yasal Takibi
• Tapu iptal ve Tescil davaları
• Gayrimenkul Satış Vaadinden Kaynaklanan
• Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
• Emlakçı Alım-Satım Mukavelesinden Kaynaklanan davalar
 
TİCARET HUKUKUNA İLİKŞİN DAVALAR
 
• Şirketler hukuku
• Sigorta Hukuku
• Kambiyo Davaları
• Haksız Rekabet Davaları
• Fikri ve Sınai Haklar Davaları
• Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları
• Leasing Davaları
• Faktoring Davaları
• Tahkim Davaları
• Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar
 
MİRASA İLİŞKİN DAVALAR
 
• Tenkis Davaları
• Vasiyetname düzenlemek
• Veraset Davası
• Miras sözleşmesinden doğan davalar
• Mirasın reddine dair davalar
 
Ve benzeri bir çok davada uzman ekibimiz ile sizlere hizmet vermekteyiz..
 
 
• Şirket Danışmanlıkları ve Sözleşmeli Avukatlığı
 
• Şirket Danışmanlıkları ve Sözleşmeli Avukatlığı