Muhtasar ile SGK Bildirge Birleştirme Tebliği Yayımlanmıştır

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı resmi gazetede, 1 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği yayımlanmış bulunmaktadır.

Bu tebliğe göre 01.01.2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  94. maddesi gereğince verilen “Muhtasar Beyanname”, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında birleştirilerek verilmeye başlanacaktır.

Ancak uygulama Kırşehir İlindeki mükellefler/işverenler için, 01.06.2017 tarihinde başlayacaktır.

Diğer yandan hazırlık çalışmalarına esas olmak üzere, Türkiye'deki tüm mükellefler/işverenler, en geç 31.03.2017 tarihine kadar tebliğ ekinde ek:8 olarak yer alan "Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim," adlı formu, internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Ayrıntılı bilgiler tebliğde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, ŞENGÜN HUKUK.

 

 

 

Av. Ömer ŞENGÜN & Av. Seda ŞENGÜN