20 İlde Sigorta Desteği 1 Yıl Uzatıldı

6486 Sayılı Yasa Kapsamı olan ve I sayılı listede yer alan; Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Elazığ, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak illerinde uygulanmakta olan ve 31.12.2016  tarihinde sona ermesi gereken 6 (Altı) puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği, yararlanma süresi  31.12.2017 tarihine kadar uzatıldı.

2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, I sayılı listede illerde uygulama süresi hakkındaki Kararın 2. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 31.12.2016 ibaresi 31.12.2017 şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre yapılan bu değişiklikle yukarıda sıralanan illerde 5510 Sayılı SSGSS Kanununun 81. maddesinde yer alan 5 puanlık hazine sigorta primi işveren hissesi desteğine ilave olarak,  6 puanlık destek, çalışan ve tüm özel sektör işyerleri için 31.12.2017 tarihine kadar devam edecek olup, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren asgari ücret üzerinden yapılan ödemeye göre işverenin sigorta primi desteği tutarı:

– 5510 Sayılı SSGSS Kanunu gereğince %5’lik genel destek (1.777,50*%5)= 88,88 TL,

– 6486 Sayılı Kanun gereğince % 6’lik özel destek (1.777,50*%6)= 106,65 TL olmak üzere;

toplam (88,88+106,65)=195,53 TL olacaktır.

Bu durumda çalışanın prim payı dahil işverenin ödeyeceği toplam (1.777,50*%37,5)= 666,56 TL SGK+İşsizlik Primi yerine 195,53+100,00 asgari ücret katkı payı olmak üzere 295,53 TL destekten mahsubundan sonra (666,56-295,53)=371,03 TL ödemiş olacaktır.

 

Ancak işverenlerin bu teşviklerden yararlanabilmeleri için, geçmiş dönem ve cari dönem prim borçlarının ( 6111 ve 6736 sayılı yasalara göre yapılandırılmış olan borçları hariç) olmaması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, ŞENGÜN HUKUK.