2017 Yılı En Düşük Asgari ücret tablosu

2017 Yılı uygulanacak asgari ücret aşağıdaki gibi belirlenmişti.

 

Dönemi

Günlük (TL)

Aylık (TL)

SGK Matrahı Üst Sınırı

01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arası

59,25

1.777,50

11.553,75

 

Buna göre evli, çocuksuz ve eşi çalışan bir SGK'lı çalışanın, 2017/Ocak ayı itibarıyla alacağı en düşük asgari ücret aşağıdaki gibi olacaktır.

 

2017 YILI ASGARİ ÜCRET

Toplam Gün

30

Günlük Ücret

59,25

Brüt Aylık

1.777,50

SGK Matrahı

1.777,50

SGK Primi (%14)

248,85

İşsizlik Primi (% 1)

17,78

Brüt Gelir Vergisi Matrahı

1.510,87

AGİ Öncesi Gelir Vergisi (% 15)

226,63

Kalan Gelir Vergisi (AGİ = 133,31) (226,63-133,31)

93,32

Damga Vergisi (%07,59)

13,49

Kesinti Toplamı

373,44

Çalışanın Eline Geçecek Net Ücret

1.404,06

(1.270,75 + AGİ 133,31)

 

   

İŞVERENE MALİYETİ

İstihkak Toplamı

1.777,50

İşveren İşsizlik Payı (%2)

35,55

(Teşviksiz) SGK İşveren Payı (%20,50)

364,39

Maliyet Toplamı

2.177,44

 

 

 

 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, ŞENGÜN HUKUK.