Vergi Hukuku

KDV Kanununda ve Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

KDV Kanununda ve Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6770 Sayılı Kanun ve  03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı  resmi gazetede yayımlanan 2017/9759..
Muhtasar ile SGK Bildirge Birleştirme Tebliği Yayımlanmıştır

Muhtasar ile SGK Bildirge Birleştirme Tebliği Yayımlanmıştır

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı resmi gazetede, 1 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği yayımlanmış..
687 Sayılı KHK ile getirilen SGK Primi ve Stopaj Gelir Vergisi Desteği

687 Sayılı KHK ile getirilen SGK Primi ve Stopaj Gelir Vergisi Desteği

09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 01.02.2017 tarihinden itibaren işe alındığı tarihten önceki son 3 ay..

MENU