Ceza Hukuku

4. Yargı paketi, 18 aya kadar hapis cezasına kısmi, örtülü, sınırlı bir af geldi, infaz yasası değişti.

4. Yargı paketi, 18 aya kadar hapis cezasına kısmi, örtülü, sınırlı bir af geldi, infaz yasası değişti.

Kamuoyunda 4. Yargı paketi olarak bilinen 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun bugünkü 31.01.2013 g. ve 28545 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kimler koşullu salıverilmesine 1 yıl kala denetimli serbestlik suretiyle salıverilecek?

Kimler koşullu salıverilmesine 1 yıl kala denetimli serbestlik suretiyle salıverilecek?

Mevcut infaz usullerine göre koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan hükümlülerin 5275 s. CGTK 105/A, Geçici 4. Maddesine göre cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesine dair karar.

MENU